Innehåll 17/18

Introduktion och diverse begrepp

Välkommen

Hur ska vi lära oss om ett hållbart samhälle?

Några begrepp

En blogg och inlägg om stadsplanering

Sketchup kurs – stadsbyggnadsförslag

Stadsplanering

Samhällsplanering, GIS och teknik

Infrastruktur

Tekniska system

Miljökonsekvensbeskrivning

Presentation av framtidsplan

Ekosystem

Två planförslag i Kungälv

Kongahällaområdet, aktuellt att studera

Planer för framtida Kungälv

Apropå överklagandet av Kongahällaområdet

Livsstilar

Arkitektur

 

Debattera och diskutera ett hållbart samhälle

Kort om argumentation, diskussion

Bilder för begrepp

Göra byggplaner, presentera för stor grupp

Förhandlingar, förhandlingar, förhandlingar

Hur skapas en plan? Planprocessen

Nya Hovås – dialog kring detaljplan

Video som modern metod att nå ut

Debattera GIS och grafisk information

Lean management

Västsvenska paketet

Samhällsplanering och politik

Studiebesök i Göteborg

Tre debatter, vilka aspekter har vi täckt in?

Information om hållbara möjligheter

 

Skapa ett hållbart samhälle

Bygginnovation

Lokal förankring

En stor samling av 3D ritade hus

1-2-3 färdig idé

Hållbarhetsredovisningar

Projektplan, idéstadiet

Vad förväntas av en arkitekt?

Presentation av en husidè

Fallstudie – arkitektbyrå

Vision och koncept

Fallstudie: lokalisering

Fallstudie: gestaltning

Open CourseWare

Fallstudie: Målgrupp

Advertisements