3D Cad -> 2D ritning

AutoCad Inventor är ett kraftfullt verktyg för att göra tredimensionella ritningar och det kan sedan också användas för att sätta ihop delar, skapa animeringar, prova hållfasthetslärar mm. En av de viktigaste delarna med verktyget är dock möjligheten att skapa 2D ritningar som en verkstad kan använda. Väldigt stora delar av vår produktion baserar sig fortfarande på 2D.

Ett föremål, en inventor part (detalj1.ipt) av nedanstående slag:

Detal1ipt

Ett sådant föremål kan med enkelhet vara en grund för att i inventor snabbt skapa en 2D ritning.

Detal1dwg

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s