Studiebesöksuppgift – SKF

ball_bearingDenna uppgift har som fokus att förstå beredning men för att göra detta måste du skaffa en hel del extra information om företaget, SKF. Beredning hänger sedan ihop med annat som produktionsflöde, materialstyrning, produktionsmetoder. Informationen skaffas i huvudsak via internet både och före och efter studiebesöket men utnyttja sen studiebesöket för att riktigt förstå. Följande lista ska hjälpa dig att få tag på det du behöver.

  1. Företagsinformation: storlek på företaget, omsättning, antal anställda, på vilka platser finns företagets tillverkning, underleverantörer,
  2. Produktinformation: vilka sorter, vilka olika typer, vilka storlekar, hur är de uppbyggda, hur ser de ut, vad används de till
  3. Funktioner: vilka slags olika arbetsuppgifter finns inom företaget, SKF? Produktion (var görs olika delar till kullagren),  lagerbyggnader, kontor för kalkylering, planering samt ledning mm (se lista i boken)
  4. Beredning: förstå vad som görs som förberedelse för tillverkning, hur det görs och vilka dokument etc. som behövs
  5. Produktionsflödet: i vilken ordning sker tillverkningen, vad behövs för material och när, vilka maskiner och verktyg behövs.
  6. Materialstyrningen: Hur stora mängder av olika material behövs, vilka lager och reserver behövs, hur sköts leveranser
  7. Produktionsmetoder: Beskriv alla produktionsmetoder som används, helst på mer detaljerad nivå än svarvning, fräsning, slipning.
  8. Kvalitetssäkring: Tester, kontroller, mätningar för att veta hur bra det blir. Statistik dokumentation och uppföljning för att se hur det förändras.

686px-Spherical-roller-bearing_double-row_din635-t2_120.png

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s