CSS

Varför CSS? När taggar som <font> och attribut för färg dök upp i HTML 3.2 specifikationen så blev arbetet både med att skapa och underhålla stora webplatser oerhört stort. När någon liten färg eller fontförändring bestämdes kunde det röra sig om 100-tals html-sidor som blev berörda och det blev förstås väldigt dyrt att genomföra. Med CSS kan detta beskrivas på ett enda ställe och företaget får möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt förändra inramningen för stora mängder information på ett sätt som överenstämmer med en aktuell kampanj eller policyförändring.

cssreason

CSS selectors! det är den del av syntaxen som talar om vad som ska ges ett visst utseende.

  • h1, p, div, table, …. refererar direkt vissa typer av taggar
  • xxx.klassnamn, .klassnamn och senare i olika taggar: class=”klassnamn” är det viktigaste sättet att fristående peka ut vissa taggar.
  • #idnamn kombinerat id=”idnamn” fungerar rätt likt ovanstående.

Därutöver kan man sätta olika selektorer efter varandra

  • “table li h1” och liknande upplägg med blanksteg emellan bildar som ett snitt där man pekar ut h1 i li i table.
  • “table, li, h1” och liknande upplägg bildar som en union och skapar utpekande av antingen table eller li eller h1.

Läs mer under css selectors reference.

Varje selektor ges sedan ett antal par av property/egenskap – value/värde.

propertyvalue

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s