Uppstart Webutveckling

Den här kursen ska leda fram till ett komplett hemsida, bli ett webutvecklingsprojekt. Det viktiga är dock inte det tjusiga utseendet utan att ni förstår att använda olika komponenter och hur dessa skapar en helhet. Det viktiga är vilka olika steg, arbetsuppgifter som behövs för att skapa detta. Följande steg i kursen ses då som naturliga:

 1. HTML
 2. CSS (+HTML)
 3. Javascript (+HTML+CSS)
 4. PHP (+HTML+CSS)
 5. Webprojekt
 6. Slutprojekt

Vi kommer ha en ganska avancerad e-bok i ämnet så Fronter kommer vara det sätt, ni ser vad som är viktigt och i vilken ordning.

http://notepad-plus-plus.org/

Centralt innehåll i kursen

 • Webben som plattform, dess historia och samhällspåverkan.
 • Teknisk orientering om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server.
 • Utvecklingsprocessen för ett webbtekniskt projekt: målsättningar, planering, specifikation av struktur och design, kodning, optimering, testning, dokumentation och uppföljning.
 • Märkspråk och deras inbördes roller, syntax och semantik – där det huvudsakliga innehållet är standarderna för (x)html och css och orientering om dokumentobjektsmodellen (DOM) och Ecmaskript.
 • Teckenkodning: orientering om ASCII, ISO-8859, Windows-1252 och Unicode.
 • Bilder och media med alternativa format, optimering och tillgänglighet.
 • Nationella och internationella riktlinjer för god praxis inom webbutveckling.
 • Uppnående av interoperabilitet genom att följa standarder och testa på olika användaragenter.
 • Applikationer som fungerar oberoende av val av användaragent, operativsystem eller hårdvaruplattform samt hur tillgänglighet uppnås utifrån att applikationerna ska vara uppfattningsbara, användbara, begripliga och robusta även för användare med funktionsnedsättning.
 • Kvalitetssäkring av applikationens funktion och validering av kodens kvalitet.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr digital information, till exempel personuppgiftslagen och lagen om elektronisk kommunikation.
 • Terminologi inom området webbutveckling.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Uppstart Webutveckling

 1. te10ab00 says:

  I kommentarer på bloggen kan man skapa fetstil och italic genom att använda html-taggar.

 2. Victor Dellnäs says:

  oi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s