Beskriv med egna ord vad OSI stacken är för något

Skriv som kommentar till detta inlägg.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

6 Responses to Beskriv med egna ord vad OSI stacken är för något

 1. Rasmus T says:

  OSI-modellen (Open Systems Interconnect) är en kommunikationsmodell som har blivit standard för olika slags kommunikation. Den är indelad i 7 skikt, applikation, presentation, session,transport, nätverk, datalänk och fysisk länk. För att datorer som är av olika modeller ska kunna kommunicera krävs en standard som de båda har gemensamt och det är där OSI-modellen kommer in. Kommunikationen ska också fungera även om datorerna har olika operativsystem , olika nätverkskort, eller olika nätverkstyper. OSI är den mest använda kommunikationsmodellen inom datorkommunikation och är en stor anledning till varför alla datorer fungerar bra med varandra trots att de är olika.

 2. Simon Gustafsson says:

  OSI-modellen är en slags kommunikations standard för massa olika sorters kommunikation och den har 7 lager.dem olika skikten är 1 fysisk 2 datalänk 3 transport 5 session 6 presentation 7 applikation. och alla har olika uppgifter. olika sorters datorer som har olika modeller ska ha en OSI-Modell för att dem ska kunna prata med varandra. kommunikationen ska också fungera om datorerna har olika operativsystem, moderkort osv. det är tack vare OSI-Modellen att datorer kan funka mellan varandra och det är den mest använda kommunikationsmodellen inom datakommunikation.

 3. Pontus Varnvik says:

  OSI-modellen utvecklades 1984. Modellen beskriver dataflödet mellan den fysiska sammankopplingen av datorerna och de program som används i nätverket. Denna modell är den mest välkända och använda modellen för att beskriva nätverksmiljöer.
  Den består av sju olika skikt som kommunicerar med varandra. När data passerar de olika skikten tillfogas skikt-specifik information till de data som skall överföras via nätverket. Denna information tillfogas före data data i datapaketet som s.k “header” eller efter data som s.k “trailer”. Den tillfogade informationen läses av motsvarande skikt i mottagardatorn när datapketet passerar på sin väg till tillämpningsprogrammet. Det fysiska skiktet tillfogar information utanför datapaketet i stället för att tillfoga information i datapaketet.

 4. Joakim Adolfsson says:

  OSI-modellen, även känd under sitt standardnummerISO/IEC 7498, är en modell för datakommunikation i 7 lager.
  Modellen är det mest kända resultatet av projektet Open Systems Interconnction (OSI) som då togs fram på initiativ av internationella teleunionen ITU och internationella standardiseringsordningstationen ISO. Tanken är att varje lager (också kallad skiktet) tillhandahåller en specifik tjänst som är oberoende av de tekniker som används i lagret nedanför eller ovanför. Modellen publicerades år 1984 och reviderades 1994.

 5. svenzzon8 says:

  OSI modellen består av 7 lager.
  Applikation
  presentation
  session
  Transport
  Nätverk
  Datalänk
  Fysiskt
  Modellen är ett av resultaten på Open System Interconnection. Tanken är att varje ett av lagerna skall ha en tjänst var som skall vara oberoende av tekniker i de andra lagerna. OSI är en internationell standard som beskriver en struktur och olika funktioner för överföring av data mellan olika system.

 6. blqqr says:

  OSI-modellen är en slags kommunikations standard för massa olika sorters kommunikation och den har 7 olika laget . kommunikationen ska också fungera om datorerna har olika operativsystem, moderkort osv. det är tack vare OSI-Modellen att datorer kan funka mellan varandra och det är den mest använda kommunikationsmodellen inom datakommunikation.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s