Skriva funktioner och lägga upp som ett bibliotek

Du ska göra Stor_övningsuppgift1_metoder.doc (finns på FRONTER under arkiv övningsuppgifter) och din funktion ska sen läggas upp här som en kommentar till detta inlägg.

Du bör dock först ha skrivit ett main-program som anropar funktionen och skriver ut resultat så att du kan kolla att den fungerar som den ska.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

13 Responses to Skriva funktioner och lägga upp som ett bibliotek

 1. Hanna says:

  class Program
  {

  static double Hourtosec(double h)
  {
  double s = 60 * 60 * h;
  return s;

  }
  static void Main(string[] args)
  {

  Console.Write(“Mata in värdet på tiden i timmar här: “);
  double h = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  double s = Hourtosec(h);
  Console.WriteLine(“Tiden i sekunder är då: ” + s);

 2. te10ab00 says:

  static int minfunktion(int invärde)
  {
  int sum = invärde + 100;
  return sum;
  }

 3. Felix says:

  static double acceleration(double f, double m)
  {
  double a = f / m;
  return a;
  }
  static void Main(string[] args)
  {

  Console.WriteLine(“Skriv in kraften”);
  double f = Convert.ToDouble((Console.ReadLine()));
  Console.WriteLine(“Skriv in massan”);
  double m = Convert.ToDouble((Console.ReadLine()));
  double a = acceleration(f,m);
  Console.WriteLine(“Accelerationen är ” + a);

  }

 4. Hanna says:

  static double kineticEnergy(double m, double v)
  {

  double Wk = (m*v*v)/2;
  return Wk;

  }

 5. Ulrika Uddeborg says:

  static double BeräknaRörelseenergi(double massa, double hastigheten)
  {
  double rörelseenergi = massa * (Math.Pow(hastigheten, 2)) / 2;
  return rörelseenergi;
  }

 6. Jakob Wojenko says:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication1
  {
  class Program
  {
  static double acceleration(double f, double m)
  {
  double a = f / m;
  return a;
  }
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.WriteLine(“Ange kraften i Newton: “);
  double f = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine(“Ange massan i kilogram: “);
  double m = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  double a = acceleration(f, m);
  Console.WriteLine(“Accelerationen är” + a);

 7. Tobias Norman Hult says:

  static double Acceleration(double kraft, double massa)
  {
  double acc = kraft / massa;
  return acc;
  }
  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write(“Ange kraften i Newton: “);
  double kraft = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Ange massan i kilogram: “);
  double massa = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  double acc = Acceleration(kraft, massa);
  Console.WriteLine(“När kraften är ” + kraft + ” Newton och massan är ” + massa + ” kilogram blir accelerationen ” + acc + ” m/s”);
  }

 8. Jesper says:

  static double sträckan (double a, double t)
  {
  double sträcka = (a * (t * t)) / 2;
  return sträcka;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
  Console.Write(“Skriv in accelerationen (m/s²): “);
  string accelerationen = Console.ReadLine();
  double a = Convert.ToDouble(accelerationen);
  Console.Write(“Skriv in tiden (t): “);
  string tiden = Console.ReadLine();
  double t = Convert.ToDouble(tiden);
  double sträcka = sträckan (a, t);
  Console.WriteLine(“Sträckan är ” + sträcka + ” m.”);
  }

 9. Hanna says:

  static double velocity(double v0, double a, double t)
  {
  double v = v0 + a * t;
  return v;
  }

 10. te10ab00 says:

  static double BeräknaHastighet(double accelerationen, double tiden, double begynnelsehastigheten)
  {
  double hastigheten = begynnelsehastigheten + (accelerationen * tiden);
  return hastigheten;
  }

 11. te10ab00 says:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication1
  {
  class Program
  {
  static double Hourtosec(double h)
  {
  double s = 60 * 60 * h;
  return s;

  }

  static double acceleration(double f, double m)
  {
  double a = f / m;
  return a;
  }

  static double sträckan(double a, double t)
  {
  double sträcka = (a * (t * t)) / 2;
  return sträcka;
  }

  static double BeräknaHastighet(double accelerationen, double tiden, double begynnelsehastigheten)
  {
  double hastigheten = begynnelsehastigheten + (accelerationen * tiden);
  return hastigheten;
  }

  static double BeräknaRörelseenergi(double massa, double hastigheten)
  {
  double rörelseenergi = massa * (Math.Pow(hastigheten, 2)) / 2;
  return rörelseenergi;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
  const double begynnelsehastighet = 0;
  double tiden, accelerationen, sträcka, hastigheten, energin;

  Console.WriteLine(“Vilken är tiden i timmar?”);
  double timmar = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“Hur mycket väger föremålet i kg?”);
  double massan = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine(“Vilken kraft i Newton accelerar föremålet?”);
  double kraften = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

  tiden = Hourtosec(timmar);
  accelerationen = acceleration(kraften, massan);
  sträcka = sträckan(accelerationen, tiden);
  hastigheten = BeräknaHastighet(accelerationen, tiden, begynnelsehastighet);
  energin = BeräknaRörelseenergi(massan, hastigheten);

  Console.WriteLine(“Accelerationen är ” + accelerationen);
  Console.WriteLine(“Sträckan blir ” + sträcka);
  Console.WriteLine(“Hastigheten blir ” + hastigheten);
  Console.WriteLine(“Rörelseenergin blir ” + accelerationen);
  }
  }
  }

 12. janlenander says:

  Här kommer några funktioner till och ett main-program för att visa hur de anropas.

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace ConsoleApplication1
  {
  class Program
  {
  static double tyngdpåhöjd(double massa,double höjd)
  {
  const double jordradie = 6371200;
  const double G = 0.066743;
  const double jordmassa = 5974200000000000;
  double radie = jordradie + höjd;
  double g = (G*jordmassa)/(radie * radie);
  return massa * g;
  }

  static double tyngdaccelerationen(double höjd)
  {
  return tyngdpåhöjd(1, höjd);
  }

  static double readdouble(string fråga)
  {
  Console.WriteLine(fråga);
  string str_tal = Console.ReadLine();
  double tal = Convert.ToDouble(str_tal);
  return tal;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
  double höjd = readdouble(“Mata in höjd över jordytan”);
  double massa = readdouble(“Mata in massa hos föremålet”);
  double kraft = tyngdpåhöjd(massa, höjd);
  double tyngdacc = tyngdaccelerationen(höjd);
  Console.WriteLine(“Tyngdaccelerationen är ” + tyngdacc);
  Console.WriteLine(“Tyngdkraften blir ” + kraft);
  }
  }
  }

  • Anonym says:

   Istället för:
   static double readdouble(string fråga)
   {
   Console.WriteLine(fråga);
   string str_tal = Console.ReadLine();
   double tal = Convert.ToDouble(str_tal);
   return tal;
   }

   kan du istället använda;

   static T SafeInput(string prompt)
   {
   while (true)
   {
   try
   {
   Console.Write(“{0}:”, prompt);
   string input = Console.ReadLine();
   return (T)Convert.ChangeType(input, typeof(T));
   }
   catch (Exception ex)
   {
   Console.WriteLine(“Not valid. Try again.”);
   }
   }
   }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s