Kommentera presentationer av trådlöst.

Den 18/10 ska ni hålla presentationer om trådlös datakommunikation med hjälp av Wi-Fi/WLAN och lyssna till två andra gruppers presentationer om motsvarande. Jag tänkte också ha en presentation av en annan sorts trådlös kommunikation dvs. den som handlar om telekommunikation, EDGE, 3G och 4G.

När Apple presenterar sina senaste produkter så sitter mängder av personer och skriver ner vad de säger precis samtidigt som det sagts. När Frölunda spelar match finns det fans som skriver ner vad som händer minut för minut så alla kan följa vad som händer i matchen. Modern datakommunikation har gjort att nästintill omedelbar information om något som händer dyker upp på nätet ofta med bilder etc.

Medan ni lyssnar ska ni göra kommentarer på detta inlägg med det som ni uppfattar som det viktigaste som sägs. Förslagsvis en kommentar för var och en av de tre presentationer ni lyssnar till.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

19 Responses to Kommentera presentationer av trådlöst.

 1. te10ab00 says:

  Johan, Joakim, Andreas:
  WLAN eller som vi kallar de WiFi. Tillgång till internet via radiovågor/bluetooth/IR. Router central för LAN. Fördelar: slipper kablar, billiga WiFi kretsar, roaming använda flytta mellan accesspunkter. Nackdelar: Känsligt för störning, drar mycket ström.

  Kryptering och dekryptering, det är nödvändigt att göra för att skydda informationen i sitt trådlösa nätverk. Olika typer: WEP enklast, WPA en uppdaterad variant, byter ut nyckeln till koden, WPA2: sändare och möttagare kommer överens om nyckel.

  Fler väljer trådlöst för att det blivit snabbare och bättre. Accesspunkt sändare/mottagare. Trädlös router är ofta en kombination av accesspunkt/router.

  Bra jobbat!

 2. te10ab00 says:

  Simon, Rasmus, Pontus V:

  Trådlöst LAN kommer från Wireless LAN och är ett samlingsnamn för ett antal olika tekniker för att kommunicera data trådlöst. En accesspunkt fungerar för att ta emot radiosignal etc. och skicka den vidare oftast till en separat router. Lägre investeringskostnad än kabel-LAN. Nätverk kan störa varandra om de använder samma frekvens. De är strömkrävande och förkortar batteritiden hos mobiltelefoner etc.

  RT-NGGU en riktigt bra router. Hög hastighet i test. Många funktioner (föräldrarkontroll, gästnätverk, …) och kombination router/accesspunkter. Snygg

  WLAN innebär ett problem ur säkerhetssynpunkt som man försöker lösa med kryptering. WEP är en kryptering med gemensam nyckel. Hantering av de gemensamma nycklarna är den största svagheten. WPA och WPA2 är vidareutvecklingar. Istället för statiska nycklar, så skickar de ut nycklar dynamiskt. Det finns ett problem kring den mänskliga faktorn, lösenordet får inte göras för enkelt. Fördelning med asymmetrisk kryptering.

  Bra jobbat! Ni kunde arbetat mer med det humoristiska, samarbete och dialoger och att verka spontana och pålästa.

 3. Andreas says:

  Rasmus,Pontus, Simon G
  Wlan kommer från wireless local area network

  koppla upp sig mot andra wifi enheter.
  krävs att något styr data trafiken- accesspunk fungerar so en brygga.
  förlitar sig på rourter.

  wifi baseras på radio eller microvågor.
  radio lan upp till 300 mbit/s

  Fördelar wifi, billigt, lättare att sätta upp nätverk,
  nackdelar: ligger ofta på samma frekvens kan få in andra wifi nätverk än ditt eget. förkortar batteritiden

  Router:
  RT-N66U- router + modem, snabb, för streama film mm,
  kompatibel med alla internet leverantörer + adsl, fiber trådlöst mm.,

  Erbjuder trådlöst
  krytering, WEP wire equivalent privacy inte säkert.

  WPA,WPA2 krypterar men mycket högre säkerhet än WEP

  Assumetrisk kryptering, öppen och personlig nyckel. öppna nyckeln används till kryptering och personlig nyckel används som dekryptering

 4. Filip Doversten says:

  Dem intorducerar presentation genom att prata om hur själva tekniken fungerar vid WLAN. Dem pratar även om vad begreppet kryptering betyder och hur man kan skydda sitt egna nätverk med hjälp av wpa, skydda mac-adresser bl.a. Det nämns även om resten om utrustningen som rör sig runt trådlösa-LAN som accespunkter m.fl. När dem nämner om andra alternativ till WLAN så berättar dem om hur WLAN har fördelar gneom att det är enkelt och billigt som gör det perfekt för hemmabruk.

 5. Joakim says:

  Rasmus, Simon och Pontus

  Rasmus nämnde det att Wirles lan är ett samlingsnamn för olika tekniker för att kommunicera data trådlöst. Och att nätverken kan störa ut varandra om de använder samma frekvens, man kan lösa detta genom att ändra frekvensen. Sedan att WiFi drar väldigt mycket batteri i tex telefoner och andra elektroniska apparater. Han nämner också att accespunkter fungerar för att ta emot radiosignaler.

  Simon pratade om en mycket speciell och bra router som hette Asus RT-N66U. Av alla tester den har gått igenom hade den fått 9 eller 10 stjärnor i genomsnitt. Man kunde ha privata nätverk och gästnätverk, det va också en kombination av router och accesspunkter

  Pontus pratade om kryptering och att man måste säkerhetskopiera det. Han nämnde olika slaggs krypteringar så som WEP, WPA och WPA2. WEP var en lite äldre variant och att WPA och WPA2 är vidareutvecklingar av WEP

 6. Rasmus T says:

  Joakim, Johan och Andreas

  Wlan – Trådlöst nätverk som du gör att du slipper ha kablar mellan enheterna. En produkt med stöd för WiFi kan koppla upp sig mot andra produkter som stödjer WiFi. Det kan vara både andra mobila enheter och fasta enheter som accesspunkter.
  Trådlösa LAN använder sig av teknologi baserad på radio eller mikrovågor och förr även infraröda vågor för att kommunicera med andra enheter inom en begränsad radie. Detta ger användaren möjligheten att röra sig fritt inom detta område och fortfarande vara ansluten till nätverket. Radio-LAN har på senare tid blivit mer och mer populär bland annat på grund av den låga investeringskostnaden jämfört med trådbundet LAN.
  Billiga kretsar som gör det lättare för alla att sätta upp trådlösa nätverk.
  För att skydda datorn och nätverket från sådana som inte ska ha tillgång till det krypterar man nätverket, sätter ett ”lås” på det där du till exempel med hjälp av ett lösenord kan låsa upp och se vad som finns på datorn / nätverket.
  Krypteringsmetoder: WEP, WPA, macfiltrering

 7. te10ab00 says:

  Filip, Pontus G, Mattias:

  WLAN/WiFi/Trådlöst LAN via en central accesspunkt bro mot internet. Ett helt hushålls datorer mobiler etc. kopplas samman. Användning av radio eller mikrovågor. Fördel: Billigare, Nackdelar: utrustningar dämpar.

  HyperLAN ett europeiskt alternativ till 802.11, bättre men kom ut efteråt. Första versionen 1991, 2:a version år 2000. Home RF, sammanslutning av företag som höll på med mobila nätverk Motorola, Siemens etc. och de satsade på bra röstöverföring. 1:a versionen hade samma frekvens som 802.11 och störningsproblem.

  Trevlig enkel film om WiFi användning.

  Skydda sig mot att andra snyltar är kryptering. WEP, WPA, WPA2 … liknande de andras.

  Bra jobbat, hyfsad variation med bland annat filmen.

 8. Andreas says:

  Filip,Pontus, Mattias
  WIFI, WLAN att använda dator utan kabel,
  trådlöst lan, accesspunk fungerar som bro.
  802.11 standard
  Hyper lan: High performance hyper Lan hög dataöverförings hastighet. första verion år 1991, andra versionen år 2000. kunde koppla till flera nätverkstyper

  Home rf, flera företag som höll på med trådlös överföring framför allt ljud.

  kryptering, WEP, WPA., WPA2,
  lika atacker,

 9. Simon Gustafsson says:

  Jocke, Andreas, Johan
  Trådlösa LAN använder sig av teknologi baserad på radio eller mikrovågor och förr även infraröda vågor för att kommunicera med andra enheter inom en begränsad radie. Detta ger användaren möjligheten att röra sig fritt inom detta område och fortfarande vara ansluten till nätverket. Radio-LAN har på senare tid blivit mer och mer populär bland annat på grund av den låga investeringskostnaden jämfört med trådbundet LAN.Billiga kretsar som gör det lättare för alla att sätta upp trådlösa nätverk.
  För att skydda datorn och nätverket från sådana som inte ska ha tillgång till det krypterar man nätverket, sätter ett ”lås” på det där du till exempel med hjälp av ett lösenord kan låsa upp och se vad som finns på datorn / nätverket.
  Krypteringsmetoder: WEP, WPA, macfiltrering

  WiFi. Det kan vara både andra mobila enheter och fasta enheter som accesspunkter.
  Wlan – Trådlöst nätverk som du gör att du slipper ha kablar mellan enheterna. En produkt med stöd för WiFi kan koppla upp sig mot andra produkter som stödjer

  Filip, pontus, Mattias

  HyperLAN ett europeiskt alternativ till 802.11, bättre men kom ut efteråt. Första versionen 1991, 2:a version år 2000. Home RF, sammanslutning av företag som höll på med mobila nätverk Motorola, Siemens etc. och de satsade på bra röstöverföring. 1:a versionen hade samma frekvens som 802.11 och störningsproblem.

  WLAN/WiFi/Trådlöst LAN via en central accesspunkt bro mot internet. Ett helt hushålls datorer mobiler etc. kopplas samman. Användning av radio eller mikrovågor. Fördel: Billigare, Nackdelar: utrustningar dämpar.

 10. Rasmus T says:

  Mattias, Pontus, Filip

  WLAN, Bro mot internet via accesspunkt. Koppla ihop massa olika enheter i hemmet. Mikrovågor, radio – billigare.

  Standard 802.11
  Hypelan har bättre räckvidd men använde ändå standarden 802.11 för att den va snabbare ute på marknaden.
  802.11 var större och populärare så det var svårare för andra att slå igenom.
  Visade en film om WiFi, hur det fungerar – bra sätt att dela information, inga kablar etc.

  Kryptering, vanligast WEP, WPA2 WPA. WEP En del av 802.11 standarden men inte så säkert.
  Byta nycklarna manuellt, lätt att ta sig in i nätverket om man har samma nyckel.

 11. tuftemattias says:

  förr kopplade man ihop datorer med sladdar till en router
  fördelar – slipper kablar, wifi-kretsar är billiga, många kan skaffa det, kan komma åt det på många ställen
  nackdelar – känslig mot störning ex mobiler, micro, drar mkt ström i telefoner etc

  accesspunkt styr trafiken, fungerar som en brygga mellan kabel och trådlöst
  WI-fi byggs in i allt mer t ex telefoner, bilar
  ska inte vara svårt att koppla in,
  RT-N66U bra i test, presterar bättre än utlovat, barnspärr på sidor, gästnätverk, storförsäljare

  kryptering – man gör informationen svårläslig, många metoder vissa bättre än andra, viktigt att skydda sitt trådlösa nätverk
  WEP – enklaste metoden, ganska gammal, används inte
  WPA – en uppdatering utav WEP, fungerar på nya accesspunkter
  WPA2 – en uppdatering av WPA, sändare och mottagare kommer överens, bra att ha om man flyttar sig mellan accesspunkter

  trådlöst har slagit igenom stort på senare år, accesspunkter används för att ge stöd åt signaler, accesspunkt klarar inte av att routra trafiken, de flesta accesspunkter levereras med rundstrålande teknik

 12. Pontus Varnvik says:

  Jan Lenander
  Telefoni lever kvar i 3G och 4G.
  GSM var först, men var dåligt för de var extremt långsamt
  Sen kom EDGE, man använde det ute på landsbyggden, men var också ganska långsamt fortfarande
  Långsammare än WiFi
  WiFi har basstationer (accesspunkter) över hela landet
  Roaming – att flytta sig mellan accesspunkter
  Telefonväxlar sköter datakommunikation

 13. Joakim says:

  Jan Lenander

  4G skall vara mycket bättre och snabbare en dåvarande 3G (Visade en rolig bild)

  Visar många bilder vilket är positivt

  Mobil datakommunikation har sin grund i telefoni.

  3G och 4G är gjorda för att kommunicera och vara bra på detta med röster.

  GSM och EDGE Är också några anslutningar men är mycket sämre en 3G och 4G

  Mobil datakommunikation är nästan helt och Ericssons förtjänst.

  Accesspunkter över hela landet.

  WiFi fungerar i hemma och på tex flygplatser och cafe´r. Men Mobilinternet fungerar över hela landet

  Man vill göra röstsamtal så bra som möjligt

  De kan förflytta sig genom olika accesspunkter utan att tappa kopplingen när man tex pratar i telefon.(Roaming)

  Roaming är då telefonväxlar som sköter datakommunikationen. Byta ut axc mot modärna telefonväxlar.

 14. Andreas says:

  Jan

  Mobil datakommunikation
  3G 4G –> Har sin grund i telefoni,
  GSM, EDGE
  3G och 4G frundar sig på Home RF för att få en bra Trådlös röstkommunikation.
  Mobil Datakommunikation långsammare än WIFI.

  Basstationer (Accesspunkter)– över hela landet.
  Roaming flyttar sig mellan olika accesspunkter utan att bryta kontakten.
  Telefonväxlar som sköter datakommunikationen.
  Hade telefonväxlar ist för router.

  Accesspunkter täcker en större del.
  3G 4G GSM störst i världen.

  (WIMAX mellanting mella WLAN och 3G)

  Bluethooth ist för IR.

  LÄNK- en kedja av kommunikation

 15. tufte10a04 says:

  Grupp Pontus, Rasmus, Simon
  WLAN, Wireless Local Area Network.
  Accesspunkt styr radiosignaler…/ styr nätverket
  Wi-Fi finns i nästan alla nya tekniska prylar.
  Röra sig fritt, inga sladdar, billigare numera.
  *!!Fråga: Varför är det störningar i mtt nätverk??
  *Nätverk/andra prylar(microvågsugn, mobil) som går på samma frekvens. M.m
  *Svar: Ändra frekvensen
  Wi-Fi är strömkrävande, även på dina mobila enheter.
  Family control.
  Säkerhet, lösenord; skydda sig från att sina grannar ska kunna komma in på ditt nätverk.
  Olika typer av säkerhet.

  Grupp Pontus, Mattias, Filip
  Trådlöstlan, wi-fi, wlan
  wLan är billigare,
  svårare att få samma hastighet som trådbundet nätverk.
  HyperLan är en konkurrent emot 800.2.11
  HyperLan har ändå bättre räckvid.
  HomeRF: har utvecklats av flera olika företag.
  Visade en film från HOWCAST. Youtube kanal där dom visar flera “how to do… ” och “what is..” ex.

  Lärare Jan
  4G, 3G(rolig bild..)
  mobil datakommunikation
  telefoni har blivit mobilkom.
  GSM, EDGE
  Roaming
  accesspunkt över hela landet.
  telefonväxlar – sköter datakommunikationen
  WLAN-WIMAX-3G

  //Johan TE10a

 16. Simon Gustafsson says:

  Bra förklaring om hur det började med telefoni,
  Telefoni —> 3G/4G
  GSM, va först men väldigt långsamt
  EDGE använderman ute på landsbygden mest, men det är fortfarande ganska långsamt, (jag bor på ladssbygden men använder fibern)
  3G/4G har längre räkvid,
  Wifi kan finnas över hela landet.
  Roaming, att flytta sig mellan olika nätverk, finns mycket i telefoni världen.
  Telefonvexlar sköter data kommunikationen.
  Trådlösa LAN har blivit så stora att det inte finns stora konkurranter utan riktigt LAN.

 17. Joakim says:

  Filip, Pontus G och Mattias

  Filip pratade om HyperLan som är ett europeiskt alternativ till 802.11.
  Första versionen kom ut 1991 och den andra versionen kom ut 2000.
  Home RF som höll på med en sammanslutning av mobila nätverk så som Simens och Motorola.

  Mattias pratade om WiFi/Wlan och Trådlöst Lan. Han förklarade det som en central accespunkt som är en bro mot internet. WiFi var väldigt lätta att störa ut om man använder samma frekvens i en annan enhet i forma av tex en mobil eller mikrovågsugn.
  Fördelar, att de är billiga
  Nackdelar, inte jätte lång räckvidd och att de är lätta att störa ut.

 18. tuftemattias says:

  JANS
  3g snabbt, hur blir då 4g?
  3g och 4g olika sätt att kommunicera, framtaget för att rösten ska bli så bra som möjligt
  kan även på telefoner stå GSM (gammalt, långsamt), EDGE (kanske ute på landet), 3g (inne i stan)
  ericssons förtjänst med mobil datakommunikation, långsammare än wifi
  roaming – telefonväxlar som sköter datakommunikationen
  mobildata, gäller att täcka in alla områden, men att man tillhör någon mast eller antenn
  wimax nånstans emellan WLAN och 3g
  förr använde man mycket IR och bluetooth
  satelitlänk inte vanligt med direktlänk men kanske mer till en mast först och sedan till en satelit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s