Uppgift 4 IR och bluetooth

Skriv som kommentar till detta inlägg något om IR och bluetooth. Berätta om fördelar och nackdelar, ge länkar till bra sidor om dessa. Du ska sedan också försöka hitta något om strålning och skador från IR, bluetooth, mobiltelefoner, WiFi etc.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Uppgift 4 IR och bluetooth

 1. Pontus Varnvik says:

  IR, vad är det?
  Infraröd strålning (IR-strålning) är elektromagnetisk strålning som är våglängder strax över de för synligt ljus. Infraröd strålning kallas ofta värmestrålning. Strålningen som utsänds från föremål sker på grund av deras temperatur inom det infraröda spektrumet. Kortvågigt infrarött ljus används för informationsöverföring. Apparaturen är en ljuskälla som sänder och en fotocell som detekterar strålningen. Variationer (analog/digital modulering) i ljuskällan resulterar i motsvarande variationer i utsignal från fotocellen. Det är fördelaktigt att använda en infraröd ljuskälla eftersom signalöverföringen då blir osynlig för människan.

  Infraröd strålning har många tekniska användningar. Fjärrkontrollen sänder infraröda ljussignaler till TV:n. Med kameror som är känsliga för infraröd strålning kan man fotografera i mörker. Det finns också TV-kameror som reagerar på infraröd strålning. De gör det möjligt att “se” i mörker. Med infraröd strålning kan man även överföra information mellan till exempel en dator och en mobiltelefon.

  Den har kort räckvidd, dålig bandbredd och krav på fritt utrymme

  I industriella miljöer som smedjor, smältverk, glashyttor och liknande förekommer kraftig infraröd strålning utanför det mänskliga synområdet. Detta var förr i världen en vanlig yrkessjukdom. Nu finns det bestämmelser om att speciella ögonskydd alltid ska bäras i dessa värmestrålande miljöer.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrar%C3%B6d_str%C3%A5lning
  http://www.ne.se/enkel/infrar%C3%B6d-str%C3%A5lning

  Bluetooth, vad är det?
  Bluetooth kan användas av många apparater i hemmet, så med hjälp av en mobil eller surf platta så kan man styra mer och mer saker i hemmet.
  Bluetooth har större räckvidd än IR och även bandbredd än IR.
  billigt
  låg strömförbrukning
  Bluetooth är i stort sätt allmänt mycket bättre än IR
  http://www.swedroid.se/fordelar-med-bluetooth-4-0-off-topic/
  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-bluetooth-teknik.html
  http://www.isk.kth.se/~isk_laro/good_bad.htm

 2. Simon Gustafsson says:

  Bluetooth: kan användas av många apparater i hemmet, så med hjälp av en mobil eller surf platta så kan man styra mer och mer saker i hemmet.
  Bluetooth har större räckvind, och bandbredd än IR.
  Bluetooth är i stort sätt allmänt mycket bättre än IR
  http://www.swedroid.se/fordelar-med-bluetooth-4-0-off-topic/
  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-bluetooth-teknik.html
  http://www.isk.kth.se/~isk_laro/good_bad.htm <——– Bra Sida !

  IR: Infraröd strålning (IR-strålning) är elektromagnetisk strålning som är våglängder strax över de för synligt ljus. Infraröd strålning kallas ofta värmestrålning. Strålningen som utsänds från föremål sker på grund av deras temperatur inom det infraröda spektrumet. Kortvågigt infrarött ljus används för informationsöverföring. Apparaturen är en ljuskälla som sänder och en fotocell som detekterar strålningen. Variationer (analog/digital modulering) i ljuskällan resulterar i motsvarande variationer i utsignal från fotocellen. Det är fördelaktigt att använda en infraröd ljuskälla eftersom signalöverföringen då blir osynlig för människan.

  I industriella miljöer som smedjor, smältverk, glashyttor och liknande förekommer kraftig infraröd strålning utanför det mänskliga synområdet. Detta var förr i världen en vanlig yrkessjukdom. Nu finns det bestämmelser om att speciella ögonskydd alltid ska bäras i dessa värmestrålande miljöer.

  Infraröd strålning har många tekniska användningar. Fjärrkontrollen sänder infraröda ljussignaler till TV:n. Med kameror som är känsliga för infraröd strålning kan man fotografera i mörker. Det finns också TV-kameror som reagerar på infraröd strålning. De gör det möjligt att "se" i mörker. Med infraröd strålning kan man även överföra information mellan till exempel en dator och en mobiltelefon.

  Den har kort räckvidd, dålig bandbredd och krav på fritt utrymme

  http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrar%C3%B6d_str%C3%A5lning
  http://www.ne.se/enkel/infrar%C3%B6d-str%C3%A5lning

 3. Rasmus T says:

  IR – Datakommunikationsmetod som använder sig av infraröd strålning för att skicka data mellan datorer och och olika externa enheter. Den har blivit mest populär i bärbara datorer och mobiltelefoner. Den har synligt ljus i form av värmestrålning med kort räckvidd, har dålig bandbredd och det kan inte vara något i vägen för då går inte strålningen fram.

  fördelar med IR: Slipper koppla in kablar mellan enheterna man vill utbyta data från
  Nackdelar: Fungerar bara på korta avstånd, inget får vara ivägen. Blir man utsatt för mycket infraröd strålning dvs kraftig infraröd strålning kan det ge förhöjd värmenivå i ögat som kan ge grå starr.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrar%C3%B6d_str%C3%A5lning
  http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey5th/Ch13/ch13-ir-1.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared

  Bluetooth – Detta är en nyare variant av datakommunikation mellan olik apparater och dataenheter. Bluetooth eller blåtand som det också kallas bygger på att det är ett chip i de olika apparaterna och när dessa två chip kommer i närheten av varandra kan de utbyta data. Bluetooth är bättre än IR men fungerar också bara på korta avstånd och har låg effekt.

  Fördelar: En billig teknik med små billiga kretsar. Längre räckvidd än IR, fungerar också om någor är ivägen. Låg strömförbrukning , global standard.

  Nackdelar: Låg bandbredd, inte helt optimalt för TCIP/IP, få enheter kan kopplas ihop på samma nät, hastigheter under 1 mb/s.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
  http://www.isk.kth.se/~isk_laro/good_bad.htm
  http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
  http://www.bluetooth.com/Pages/Bluetooth-Home.aspx

 4. tuftemattias says:

  Fördelar
  trådlös
  liten modul, som en tand
  öppen global standard
  gratis licenser
  prisvärd, ca 80 kr styck
  låg strömförbrukning, i viloläge 30 µA, i sändläge 8 till 30 mA
  kort räckvidd, upp till 10 m, ger färre störningar i omgivningen
  kan sända genom mindre föremål
  kan själv ta kontakt med apparater i samma rum
  inga sändningstillstånd krävs, sänder via det olicensierade 2.4 Gigahertz-bandet
  överföringshastigheterna, 56 – 720 kbit/s, räcker för talöverföring
  oberoende Bluetooth-sändningar kan pågå utan att de stör varandra
  klarar att sända med begränsad signalstyrka
  frekvenshoppar mellan 79 kanaler, 1600 ggr/s, vilket ger säkrare överföring
  algoritmer för felkorrigering i förväg
  Nackdelar

  Bluetoothtekniken har främst tre större begränsningar:
  Hastigheten
  Idag 720 Kbps, i framtiden 8 Mbps, är för långsamt för t.ex. lokala nätverk. Systemet som finns idag fungerar också på samma sätt som Internet, vilket innebär att desto fler användare, desto trögare går det.

  Räckvidden
  Idag runt 10 m, i framtiden 100 m. Ökning av räckvidden medför dock att strålning och strömförbrukning ökar.

  Studsar mot väggar/människor
  Begränsar en hel del. Visionen om ett system där man t.ex. skulle kunna beställa hem varor från affären via kylskåpet, fungerar alltså inte med tillgänglig teknik.

  http://www.danielroth.se/bluetooth/fil1.htm

  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-bluetooth-teknik.html

  http://exr.idg.se/exr/2000/48/001129.htm

  Bluetooth strålning – http://www.mobil.se/nyheter/lag-stralning-fran-bluetooth-1.285962.html

  https://www.flashback.org/t1051094

  Wifi strålning – http://www.vagbrytarenstockholm.se/teknik/tradlosa-natverk/index.htm

  Passiv strålning – http://www.familjeliv.se/Forum-26-434/m60793080.html

  http://www.rejas.se/fritis/datorkommunikation/chap_kablar.html

  Infrarött ljus (IR) – http://www.rejas.se/fritis/datorkommunikation/chap_kablar.html
  Infrarött ljus kan användas för att överföra data mellan olika enheter som stödjer detta. Vanligast är att det används för att föra över information mellan små enheter som till exempel handdatorer. Det är också vanligt att det används för att ansluta pereferienheter, framför allt skrivare, till bärbara datorer för att slippa hålla på med kablar. Det går också att använda IR för att föra över filer mellan bärbara datorer. En nackdel med IR är att det måste vara fri sikt mellan sändaren och mottagaren och att dessa är ganska riktingskänsliga. Det blir vanligare och vanligare att Bluetooth tar över där IR tidigare varit vanligt.

  WLAN strålning diskussion – https://www.flashback.org/t776750

 5. Andreas says:

  Fördelar med Bluetooth:
  Bluetooth använder sig av Trådlös dataöverföring mellan två enheter, och har en räckvid på 100 m. det får även finnas hinder mellan dom olika enheterna. Bluetooth har ersatt/ håller på att ersätta den infraröda kommunikationstekniken. Det har en hyfsat hög överföringshastighet ca 1 Mbit/s. Nackdelarna är att om man inte stänger av Bluetooth:en så sliter det på batteriet, det både laddar ut och sänker batteriets livslängd.

  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-bluetooth-teknik.html

  Ir står för infraröd strålning och är en elektromagnetisk strålning inom våglängde 700 nm till 1mm, alltså är det våglängden strax över synligt ljus.

  Ir är en ganska gammal teknik, i dagens samhälle så har ir tekniken bytts ut mot en lite modärnare teknik som kallas bluetooth. När ir väl användes så var det många fördelar.
  Den va billig att framställa
  Man kunde göra saker trådlöst (och inte behöva trassla med massa sladdar och kablar
  Man använde och använder idag det bland annat i tv kontroller
  När ir kom så var det väldigt modernt att ha det i telefoner och i bärbara datorer (men i dagens samhälle är det då utbytt mot bluetooth)

 6. tufte10a01 says:

  Ir står för infraröd strålning och är en elektromagnetisk strålning inom våglängde 700 nm till 1mm, alltså är det våglängden strax över synligt ljus.

  Ir är en ganska gammal teknik, i dagens samhälle så har ir tekniken bytts ut mot en lite modärnare teknik som kallas bluetooth. När ir väl användes så var det många fördelar.
  – Den va billig att framställa
  – Man kunde göra saker trådlöst (och inte behöva trassla med massa sladdar och kablar
  – Man använde och använder idag det bland annat i tv kontroller
  – När ir kom så var det väldigt modernt att ha det i telefoner och i bärbara datorer (men i dagens samhälle är det då utbytt mot bluetooth)

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrar%C3%B6d_str%C3%A5lning
  http://www.ne.se/enkel/infrar%C3%B6d-str%C3%A5lning

  Fördelar med Bluetooth:
  Bluetooth använder sig av Trådlös dataöverföring mellan två enheter, och har en räckvid på 100 m. det får även finnas hinder mellan dom olika enheterna. Bluetooth har ersatt/ håller på att ersätta den infraröda kommunikationstekniken. Det har en hyfsat hög överföringshastighet ca 1 Mbit/s. Nackdelarna är att om man inte stänger av Bluetooth:en så sliter det på batteriet, det både laddar ut och sänker batteriets livslängd.

  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-bluetooth-teknik.html

 7. Victor says:

  det är den bästa förklaringen på Infrared.
  infraröd strålning (IR-strålning) är elektromagnetisk strålning som är våglängder strax över de för synligt ljus. Infraröd strålning kallas ofta värmestrålning. Strålningen som utsänds från föremål sker på grund av deras temperatur inom det infraröda spektrumet. Kortvågigt infrarött ljus används för informationsöverföring. Apparaturen är en ljuskälla som sänder och en fotocell som detekterar strålningen. Variationer (analog/digital modulering) i ljuskällan resulterar i motsvarande variationer i utsignal från fotocellen. Det är fördelaktigt att använda en infraröd ljuskälla eftersom signalöverföringen då blir osynlig för människan.
  http://www.chem.ucalgary.ca/courses/350/Carey5th/Ch13/ch13-ir-1.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Infrared

  bluetooth exemplar & förslag på hur det kan se ut

  http://www.swedroid.se/fordelar-med-bluetooth-4-0-off-topic/
  http://www.swedenuppgifter.com/printers/fordelar-och-nackdelar-med-
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
  bluetooth – Detta är en nyare variant av datakommunikation mellan olik apparater och dataenheter. Bluetooth eller blåtand som det också kallas bygger på att det är ett chip i de olika apparaterna och när dessa två chip kommer i närheten av varandra kan de utbyta data. Bluetooth är bättre än IR men fungerar också bara på korta avstånd och har låg effekt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s