Överföra data på kabel

När vi ska överföra data på kabel så talar vi om ett flertal olika problem som gör att det kanske inte lyckas:

 1. Dämpning
 2. Signalförskjutning
 3. Störningar (störningskänslighet)
 4. Överhörning

Det finns också ett flertal metoder för att undvika ovanstående problem och andra problem

 1. Tvinnade kablar
 2. Jordning
 3. Apassning

Genom att läsa i boken sid 35-36 och genom att söka på internet, båda svenska och engelska sidor, så ska du försöka berätta vad de fyra problemen innebär och också berätta så mycket som möjligt om olika metoder för att undvika dataöverföringsproblem. Ditt svar skriver du in som en kommentar till detta inlägg. Försök också att ha med länkar till ett flertal olika sidor som du tycker förklarar mer än du hinner med att göra.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Överföra data på kabel

 1. Simon Gustafsson says:

  Störningar: när växelström går igenom en ledare så ger det upphov till ett elektromagnetiskt fält som hela tiden kommer att växla, och detta kan uppfattas som att kabeln är en störning mot själva omgivningen, för det finns regler om hur mycket elektrisk utrustning får störa omgivningen. t.ex att man ska kunna ha datorn, radion och telefonen igång utan att alla signalerna ska störa varandra så himmla mycket.
  Källa:Boken

  Signalförskjutning: om man ska skicka signaler lite längre avstånd så kan signalen bli längre att den har delats upp lite granna och då blir det singnalförskjutning.
  Källa:Boken

  Dämpning: när en signal går igen ett medium så utsätts signalen alltid för en viss dämpning, en galvanisk kabeln t.ex har alltid en viss resistans och kanske en impendans, så när signaler går igenom en viss resistans t.ex så blir det en dämpning i signalen.
  Källa:Boken

  överhörning: är när det kan komma in en oönskad signal som har läkt från en annan närliggande ledning som kan t.ex vara en en annan telefonlinje eller en annan ledare i ett kretskort.
  Källa:Boken

  Tvinnade Kablar: Består av ett par Tvinnade ledare och dem är tvinnade för att motsvara störningar i from av överhörning, den största nackdelen med tvinnade kablar är att den har stor effekt förlust (även kallad dämpning) så man måste ha en repeaterstation (linjeförstärkare) vid några tiotals eller max 100 Meter.
  Källa:http://sv.wikipedia.org/wiki/Partvinnad_kabel

  Anpassning: om man ska ha koaxialkabel så får man inte ha ändarna fria för stutsar signalerna fram och tillbaka tills signalerna dör (dämpning) för att slippa detta så ska man ha anpassningmotstånd i ändarna som är lika med kabelns inre impendans.
  Källa:Boken

  Jordning: när man skickar signaler genom kablar som går i jorden så måste man se upp förr dem jordströmmarna som kan flyta igenom dessa kablar och förstöra kabeln. för när man kopplar ihop datorerna så får man olika jordpotentialer i datorerna, för nästa alla använder olika skyddsjordade datorutrustning.
  Källa:Boken

 2. Filip Doversten says:

  Dämpning eller signalförskjutning förekommer när en signal ska gå igenom ett material. Sammasak gäller för radiovågar och liknande. Det går att skaffa förstärkare för att underlätta detta problem. En förstärkare kallas för Repeater.

  Störningar eller överhöring är ett problem som kommer från elektromagnetiska fält från andra kablar t.ex. växelström-kablar, som stör signalen. Man kan säga att detta problem handlar om yttrestörningar.

  just överhöring betyder att man kan få information från andra överföringar när dem korsar, ligger nära varandra.

  Tvinna kablar kan man göra för att hindra kablen från att stråla ut störningar, eftersom dem tar ut varandras störningar.

  Jordning är när man lederbort strömmar som kommer från marken för att inte få jordströmmar när man kopplar en kabel till en utrustning som är laddad med jordströmmar. Inom dataöverföring handlar det om dem små strömmarna som kan skada små känsliga komponenter eller bara störa en signal. Då använder man en icke galvaniskkabel för att undvika detta.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordning
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Partvinnad_kabel
  http://en.wikipedia.org/wiki/Crosstalk_(electronics)

 3. Joakim says:

  Dämpning
  När en signal går genom ett medium, utsätts den för en viss dämpning och resistans. I en galvanisk kabel snackar man ofta om resistans och impedans. Ju längre kabeln är desto mer har den dämpats när den har nått sin slutdestination jämfört med en kort kabel som då kanske inte har någon dämpning i sig. Källa Boken

  Signalförskjutning
  Om data transporteras lång väg kommer den att stöta på olika slags problem och motstånd. Man kan prata om att kabeln blir förtunnad så att data inte riktigt får plats och måste tryckas ihop, och då blir det då en signalförskjutning (försening). Källa Boken

  Störningar
  En växelström som går i en ledare ger upphov till ett elektromagnetiskt fält som hela tiden växlar. Detta kan då uppfattas som att kabeln blir en störkälla mot omgivningen. Man försöker då att välja så bra kablar och ting som möjligt så man kan slippa de inre och yttre störningarna. En skärmad kabel ger det bästa skyddet för yttre störningar, men även en fiberoptisk kabel är helt okänslig för yttre störningar. Källa Boken

  Överhörning
  Överhörning är då en ledare i kabeln som ger upphov till en störning som påverkar en annan ledare i samma kabel. Med detta menas då att om det pågår ett samtal i samma ledarpar så kan det andra samtalet höras svagt i bakgrunden. Om man då vill sända känsliga eller hemliga uppgifter i en ledare så bör man tänka på riskerna att tex bli avlyssnad. Källa Boken

  Tvinnade kablar
  Man tvinnar kablarna för att motverka störningar. Först och främst överhörning. Detta fungerar för att kablarnas elektriska fält tar ut varandra och störningarna reduceras.Twisted Pair (TP)-kabel används till exempel för Ethernet och inom telefoni. Den största nackdelarna med partvinnad kabel är att den har hög effektförlust, s.k. Dämpning,per meter, vilket innebär att man inte kan lägga mer än några tiotal eller som mest 100 meter sådan kabel, då behöver man en repeaterstation

  Jordning
  När man jordar sig i datavärlden så menar man oftast att leda bort statisk elektricitet för att inte skada komponenterna i datorn. Detta kallas ESD.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Shielded_cable
  http://www.idg.se/2.1085/1.129325

  Apassning
  Om man använder en Koaxialkabel, så kan man inte kapa av kabeln och låta den hänga för att man får stående vågoor som studsar fram o till baka ända tills vågorna dör ut pga dämpningen, detta gör att det bara blir en blanding av studsande signaler och man får inte ut något vettigt av den. För att se till att detta inte händer så skall ändarna avslutas med ett anpassningsmotstånd.

  Joakim och Andreas

 4. rasmus t says:

  Jordning – När man pratar om jordning i datavärlden är det så att jorden fungerar som ledare för elektrisk ström. Man leder alltså bort strömmarna som kommer från marken för att inte få jordströmmar när man kopplar en kabel till en utrustning som är laddad med jordströmmar. Dessa strömmar kan skada datorns komponenter eller störa signalerna som skickas. Då använder man en icke galvaniskkabel, tex en fiberoptisk kabel för att skydda datorn.

  Anpassning – om man ska ha koaxialkabel så får man inte ha ändarna fria för då studsar signalerna fram och tillbaka tills signalerna dör (dämpning) för att slippa detta så ska man ha anpassningsmotstånd i ändarna som är lika med kabelns inre impendans.

  Dämpning – När en signal går igenom ett medium utsätts den alltid för en viss dämpning. En galvanisk kabel har tex alltid en viss resistans och kanske en impendans så när signaler går igenom en viss resistans så blir det en dämpning i signalen.

  Signalförskjutning – Om data transporteras lång väg kommer den att stöta på olika slags problem och motstånd. Man kan prata om att kabeln blir förtunnad så att data inte riktigt får plats och måste tryckas ihop, och då blir det då en signalförskjutning (försening).

  Störningar (störningskänslighet) – En växelström som går i en ledare ger upphov till ett elektromagnetiskt fält som hela tiden växlar. Detta kan då uppfattas som att kabeln blir en störkälla mot omgivningen. Man försöker då att välja så bra kablar och ting som möjligt så man kan slippa de inre och yttre störningarna. En skärmad kabel ger det bästa skyddet för yttre störningar, men även en fiberoptisk kabel är helt okänslig för yttre.

  Överhörning – När en ledare i kabeln stör eller påverkar en annan ledare i samma kabel. Tex om du pratar i telefon och stör en annan närliggande ledare kan du höra svagt i bakgrunden vad som sägs i ett annat telefonsamtal.

  Tvinnade kablar – För att undvika överhöring kan man tvinna kablarna runt varandra, ledarparet. Eftersom ledarparen alltid har en positiv och en negativ sida och tvinnar de runt varandra kommer de inte stråla ut lika mycket störningar. De tar heller inte in störningar.

  Källor: Boken och wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s