Uppgift 3 i Datorkommunikation, LAN och WLAN

 1. På sidan 19 i boken står det om olika standardiseringsorganisationer. Du kan inse att ifall man ska lyckas bli överens om hur man ska göra på alla olika nivåer i tex OSI-modellen så blir det många regler som ska följas. Datorer behöver ju väldigt detaljerad information så att mängden regler (standards) är mycket större än du någonsin kan tänka dig. Försök att söka reda på mer information om de organisationer som nämns på sidan 19 och ge exempel på datorkommunikationsprotokoll de varit med och bestämt. Inlämningen ska ske som en kommentar på detta inlägg. Du ska också göra länkar i kommentarern med html-kod, som exempel: <a href=”http://www.w3schools.com/”>Visit W3Schools</a> . Hur du ska skriva en länk kan du lära dig och kopiera på följande sida: http://www.w3schools.com/html/html_links.asp.
 2. När du gjort detta ska du göra en ytterligare liknande kommentar som handlar om WAN och LAN. Där du berättar vad dessa saker är för något, anger länkar som kan vara intressanta och beskriver vilket standarder som berättar om regler som gäller för dessa två saker.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

8 Responses to Uppgift 3 i Datorkommunikation, LAN och WLAN

 1. Andreas says:

  EEE 802.11 är en samling standarder för WLAN, även känt som Wireless Ethernet, framtagna av standardiseringsorganisationen IEEE. Denna är vanligast i ett hem LAN.
  IEEE

  ISO, Står för Internationella standardiseringsorganisationen, International Organization for Standardization, det internationella standardiseringsorganet för alla områden utom det elektrotekniska . Det är en samman slutning av ländernas nationella standardiseringsorgan.ISO används som beteckning för internationella standarder t.ex. ISO 9000 och ISO 14000.
  ISO

  ITU992.5 Internationella tele unionen. Har hand om landsnummer (t.ex +46)
  ITU

  PTS Post och tele Styrelsen, myndighet som bevakar utvecklingen inom post- och telekommunikationsområdena. Bland Post- och telestyrelsens uppgifter återfinns bl.a. att fördela radiofrekvenser, meddela tillstånd och utöva tillsyn enligt postlagen, telelagen, radiokommunikationslagen och terminallagen samt att övervaka öppnandet av obeställbara försändelser.
  PTS

  RFC 5514 Request for comments , över sociala nätverk; implementerat av en grupp på Facebook
  RFC

 2. Simon Gustafsson says:

  PTS: är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation t.ex telekommunikation, IT och Radio.

  Visit sv.wikipedia.org/wiki/post- och telestyrelsen !

  IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.

  IEEE är ett amerikanskt sammanslutning av hundratals olika ingenjörer och vetenskapspersoner från ca 175 länder. Det är ingen vinstdrivande organisation och de svarar för bl.a standarder inom data och elektroteknik t.ex för nätverk, exempelvis IEEE 802.x.

  ITU:står för Internationella teleunionen samt är ett FN-organ
  ITU-R som hanterar radiokommunikationsfrågor, ITU-T som hanterar telekommunikationsfrågor samtITU-D som hanterar radio- samt telekommunikationsutveckling.
  ITU är sammansatt av stab som representerar dom lagstiftande organen i respektive land inom ITU:s bransch samt företag verksamma i branschen i FN:s medlemsländer. Dessa representerar tillverkning, evolution samt finansiering inom branchen.
  Inom ovan nämnda områden är ITU:s lott att i kärnpunkt utarbeta standarder samt procedurer för dom olika tjänsterna samt att agera för en förbättrad infrastruktur inom radio- samt telekommunikationi FN:s medlemsländer.
  ITU är världens högsta beslutande organ i dessa frågor.
  ISO – Internationella standardiseringsorganisationen, det internationella standardiseringsorganet för alla områden utom det elektrotekniska. ISO grundades 1946 och har sitt säte i Genève. ISO koordinerar sitt arbete med IEC och samarbetar i standardiseringsfrågor med en lång rad internationella och regionala organ samt ger liksom IEC ut internationell standard.
  RFC – Request for Comments

  RFC är inget egentligt standardiseringsorgan utan mer som en samling antagna riktlinjer. De publicerar standarder för TCP/IP protokoll.

 3. Rasmus T says:

  IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.

  IEEE är en sammanslutning av hundratals olika ingenjörer och vetenskapspersoner från ca 175 länder. Det är ingen vinstdrivande organisation och de svarar för bl.a standarder inom data och elektroteknik t.ex för nätverk, exempelvis IEEE 802.x.

  Visit IEEE

  RFC – Request for Comments

  RFC är inget egentligt standardiseringsorgan utan mer som en samling antagna riktlinjer. De publicerar standarder för TCP/IP protokoll.

  Visit RFC

  PTS – Post och telestyrelsen

  PTS är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, de har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation t.ex telekommunikation, IT och Radio.

  Visit PTS

  ISO – Internationella standardiseringsorganisationen

  Denna organisation är en sammanslutning av ländernas nationella standardiseringsorgan, Sverige har SIS, Tyskland har DIN osv. ISO har också skapat OSI-modellen.
  Exempelvis är ISO /IEC 9899:1999 en standard framtagen 1999 för programspråket C som är framtagen tillsammans med Internationella elektrotekniska kommissionen.

  Visit ISO

  ITU – Internationella Tele Unionen

  Bildades 1865 och är idag ett av FN’s fackorgan. ITU ger ut rekommendationer och standarder i dessa frågor. Arbetet inom ITU är uppdelat på tre sektorer: ITU-R (radiokommunikationsfrågor), ITU-T (standardiseringsfrågor inom telekommunikation) ITU-D (utvecklingsfrågor inom telekommunikation).

  Visit ITU

 4. Tuftepontus says:

  IEEE har sin hemvist i USA och är en icke-vinstdrivande organisation, bildad 1963 genom sammanslagning av två tidigare elektrotekniska organisationer: AIEE (American Institute of Electrical Engineers) med rötter från 1884, och det några decennier yngre IRE (Institute of Radio Engineers, 1912 – 1963).

  IEEE 1588 är precisionstids protokoll för datornätverk.

 5. tufte10a04 says:

  Standardiseringsorgan.

  IEEE
  institute of Electrical and Electronics Engineers är ett ameranskt ingenjörsförbund. IEEE svarar bl.a för standarder för nätverk, t.ex. IEEE 802.x

  Wikipedia-IEEE

  ISO
  ISO är en sammanslutning av ländersnas nationella standardiseringsorgan, SIS från Sverige, DIN från Tyskland, ANSI från USA, osv. ISO har b.la. skapat OSI-modellen.

  Wikipedia-ISO

  RFC
  Request for Comments som publicerar standarder för internet och TCP/IP protokollen är inget egentligt standardiseringsorgan utan mer som en samling antagna riktlinjer.

  Wikipedia-RCF

  // Johan Edberg TE10a

 6. Joakim says:

  Jag och Andreas jobbade tillsammans i denna uppgiften!
  Så min och Andreas är den översta, så du kan anteckna att jag har gjort den.

  //Joakim Adolfsson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s