13b. Dimensionera stolpar för trappräcke

Trappräcken kan ni läsa mer om bland annat här men nu ska vi studera bara en enda liten detalj. En variant på trappräcke är ju ett med där själva ledstången hålls upp av stolpar med kvadratiskt tvärsnitt. Vi tänker oss att dessa stolpar sitter så tätt att två stolpar delar på tyngden från en person som sätter sig på räcket och att den personen inte kan väga mer än 200 kg. Det betyder att stolpen kan utsättas för en tryckkraft på 1 kN (eftersom (200/2) *9,82 är ungefär lika med 1000 N) .

a) Du ska göra en tabell som räknar hur stora sidorna av det kvadratiska tvärsnittet ska vara för att stolparna ska hålla. Du behöver leta upp värden på sträckgräns för olika material så att du räknar ut detta för några olika plaster, träslag och stålsorter. Exempelvis  är sträckgränsen för det allmänna konstruktionsstålet  1312 = 235 Newton/kvadratmillimeter.

b) Du ska göra en liknande tabell där du räknar ut sidorna om stolparna ska tryckas ihop mindre än 1%. Då behöver du dessutom leta upp E-modul (elasticietsmodul) för olika material. Exempelvis är E-modul för stål cirka 210 000 Newton/kvadratmillimeter.

c) Ofta använder man begreppet säkerhetsfaktor där exempelvis säkerhetsfaktorn 3 säger att något behöver tåla 3 gånger så mycket. Komplettera tabellerna i a) och b) med uträkningar baserat på att du ska använda säkerhetsfaktorn 4.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s