12 b. Grupparbete kring val av tillverkningsmetoder

Grupperna ska tillsammans varandras bloggar om tillverkningsmetoder och påpeka när någon tillverkningsmetod är olämplig eller någon tillverkningsmetod/tillverkningssteg blivit bortglömt. Att söka på internet för att få faktaunderlag för kommentarer är att tillråda. Gruppen ska sen också också fundera kring alternativa tillverkningsmetoder för de olika föremålen.

Resultatet ska sen redovisas som ett blogginlägg med en sammanställning av föremål och för var och en av dessa ett antal alternativa listor över tillverkningsmetoder som är lämpliga. Ett inlägg hos någon och länkar till det från övriga gruppmedlemmar.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s