11. Ett inlägg som summerar

Ni har lyssnat på presentationer av hopfogning, frånskiljning, formning och mätning och nu är tanken att ni ska göra ett inlägg som summerar det som sas på ett så bra sätt som möjligt. Ni ska ägna en lektion åt denna summering och gräva så djupt som ni hinner med.

Vad ska ingå? Så mycket som möjligt av det som presenterades, rannsaka ditt minne, dina anteckningar och skapa ett långt inlägg.

Hur ska inlägget se ut? Det ska vara utformat som en intresseväckande artikel, där upprepningar och krångliga formuleringar ska undvikas.

Vilka resurser kan du använda? Boken kan användas för att du ska förstå presentationen även om du inte ska tillföra nytt innehåll från den, boken kan användas för att upptäcka felaktigheter i presentationen för dessa är tillåtet att korrigera och den kan användas för hur du ska strukturera din presentation. Internet kan användas för samma syften som boken men det är tillåtet att hämta bilder (förutsatt respekt för copyright) för att slippa rita och fotografera etc.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s