Uppgift 3, länka till andra

Du ska göra ett inlägg i din blogg som länkar till minst 5 stycken av dina klasskamraters bloggar. Du bör ha läst igenom vad de har skrivit och skriva något kort om vad deras blogg tar upp.

Exempel: Länkar du till någon som “berättar om designen hos en iPhone4” så bör du skriva detta.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s