Teknikprocessen

En steg för steg beskrivning, en process för ett allmänt teknikutvecklingsprojekt blir normalt sett ganska lång med många steg. Följande exempel är absolut sådant:

 • · MarknadsundersökningSpiral_design_process
 • · Behovsanalys
 • · Målgruppsanalys (Obligatoriskt)
 • · Idéskisser
 • · Kravspecifikation (Obligatoriskt)
 • · Materialanalys (Obligatoriskt)
 • · Tillverkningsmetod (Obligatoriskt)
 • · Beräkningar
 • · Livscykelanalys
 • · Riskanalys
 • · Ritningar (Obligatoriskt)
 • · Prototyp
 • · Presentationsritningar
 • · Marknadsföring

drill-444493_960_720Genom att se att bara vissa saker markerats som obligatoriska så minskar dock antalet steg. Det är absolut så att för ett litet projekt så finns det många fördelar med att inte ha för många steg, då många steg gör att det tar lång tid. Vad man kan ytterligare kan se är att målgruppsanalys och behovsanalys kan skrivas in i kravspecifikationen. Sedan kan man ha en gemensam beskrivning som omfattar: materialanalys, tillverkningsmetod, beräkningar och riskanalys. Kvar blir då följande lista:

 • Kravspecifikation (word-dokument)desgnDocument
 • Beskrivning (word-dokument)
 • Ritningar (SketchUp filer)

Eventuellt lägger man till en frivillig powerpoint som summerar de två word-dokumenten, visar upp viktiga bilder från SketchUp och tar med den icke-obligatoriska marknadsföringen.

Advertisements
Posted in Uncategorized | 1 Comment

Centralt innehåll Teknik1

Det centrala innehållet för kursen i Teknik 1:

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
 • Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks.
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

3D Cad -> 2D ritning

AutoCad Inventor är ett kraftfullt verktyg för att göra tredimensionella ritningar och det kan sedan också användas för att sätta ihop delar, skapa animeringar, prova hållfasthetslärar mm. En av de viktigaste delarna med verktyget är dock möjligheten att skapa 2D ritningar som en verkstad kan använda. Väldigt stora delar av vår produktion baserar sig fortfarande på 2D.

Ett föremål, en inventor part (detalj1.ipt) av nedanstående slag:

Detal1ipt

Ett sådant föremål kan med enkelhet vara en grund för att i inventor snabbt skapa en 2D ritning.

Detal1dwg

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studiebesöksuppgift – SKF

ball_bearingDenna uppgift har som fokus att förstå beredning men för att göra detta måste du skaffa en hel del extra information om företaget, SKF. Beredning hänger sedan ihop med annat som produktionsflöde, materialstyrning, produktionsmetoder. Informationen skaffas i huvudsak via internet både och före och efter studiebesöket men utnyttja sen studiebesöket för att riktigt förstå. Följande lista ska hjälpa dig att få tag på det du behöver.

 1. Företagsinformation: storlek på företaget, omsättning, antal anställda, på vilka platser finns företagets tillverkning, underleverantörer,
 2. Produktinformation: vilka sorter, vilka olika typer, vilka storlekar, hur är de uppbyggda, hur ser de ut, vad används de till
 3. Funktioner: vilka slags olika arbetsuppgifter finns inom företaget, SKF? Produktion (var görs olika delar till kullagren),  lagerbyggnader, kontor för kalkylering, planering samt ledning mm (se lista i boken)
 4. Beredning: förstå vad som görs som förberedelse för tillverkning, hur det görs och vilka dokument etc. som behövs
 5. Produktionsflödet: i vilken ordning sker tillverkningen, vad behövs för material och när, vilka maskiner och verktyg behövs.
 6. Materialstyrningen: Hur stora mängder av olika material behövs, vilka lager och reserver behövs, hur sköts leveranser
 7. Produktionsmetoder: Beskriv alla produktionsmetoder som används, helst på mer detaljerad nivå än svarvning, fräsning, slipning.
 8. Kvalitetssäkring: Tester, kontroller, mätningar för att veta hur bra det blir. Statistik dokumentation och uppföljning för att se hur det förändras.

686px-Spherical-roller-bearing_double-row_din635-t2_120.png

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CSS

Varför CSS? När taggar som <font> och attribut för färg dök upp i HTML 3.2 specifikationen så blev arbetet både med att skapa och underhålla stora webplatser oerhört stort. När någon liten färg eller fontförändring bestämdes kunde det röra sig om 100-tals html-sidor som blev berörda och det blev förstås väldigt dyrt att genomföra. Med CSS kan detta beskrivas på ett enda ställe och företaget får möjligheten att på ett snabbt och enkelt sätt förändra inramningen för stora mängder information på ett sätt som överenstämmer med en aktuell kampanj eller policyförändring.

cssreason

CSS selectors! det är den del av syntaxen som talar om vad som ska ges ett visst utseende.

 • h1, p, div, table, …. refererar direkt vissa typer av taggar
 • xxx.klassnamn, .klassnamn och senare i olika taggar: class=”klassnamn” är det viktigaste sättet att fristående peka ut vissa taggar.
 • #idnamn kombinerat id=”idnamn” fungerar rätt likt ovanstående.

Därutöver kan man sätta olika selektorer efter varandra

 • “table li h1” och liknande upplägg med blanksteg emellan bildar som ett snitt där man pekar ut h1 i li i table.
 • “table, li, h1” och liknande upplägg bildar som en union och skapar utpekande av antingen table eller li eller h1.

Läs mer under css selectors reference.

Varje selektor ges sedan ett antal par av property/egenskap – value/värde.

propertyvalue

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svarvning och fräsning

LathePartsNingbo_1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

China_Precision_turning_lathe_products2012327816045

Precision turning: http://www.ecvv.com/product/3683141.html

highStrengthBolts160503

High strength bolts: http://www.tradekorea.com/product/detail/P289607/high-strength-bolts-nuts.html

Steel_Engraving_Deep

http://www.datron.com/applications/engraving-steel.php

MillingExampleAhbaba

http://www.alibaba.com/product-detail/Custom-made-High-quality-Milling-machine_60155949630.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Något om design

http://www.sverigesdesigner.se/home/design/

och så ett litet projekt att arbeta ytterligare med.

HÖGFARTSSTOLEN

Ergonomía._Áreas_operativas_de_la_simetría_bilateral_del_cuerpo_humano_en_planta_-Iñaki_Otsoa_(sobre_gráfico_del_libro_de_ergonomía_de_ESADM)._CC._By._ShA_$no-1Ergonomi är en central del i detta projekt: ergonomin.se ger en introduktion och engelska wikipedia är fylligare kring: Human factors and ergonomics – physical ergonomics. Projektet är ett designprojekt för en stol men den här stolen ska uppfylla speciella krav på just ergonomi för att den som använder stolen ska få en behaglig resa i hög hastighet. Stolen ska kunna klara tre faser:

 1. En accelerationsfas med kraft bakifrån i fordonet. En hög kraft då accelerationen ska vara 2g dvs 2*9,82 m/s^2. Dvs en kraft på nästan 1400 N på någon som väger 70 kg. Detta kommer bara ske under typ 1/2 minut så kraven på sittställningen är måttliga men resenären får inte bli skadad.
 2. En längre fas där resenären kan uppleva tyngdlöshet och ska kunna hållas fast i stolen.
 3. En avslutningsfasen som skiljer sig på två sätt från fas 1. Kraften blir bara hälften så stor  och kommer framifrån.
By Camilo Sanchez - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43739178

By Camilo Sanchez – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43739178

Fordonet där stolen ska finnas är ett fordon inspirerat av Hyperloop och ska gå med mycket höga hastigheter i ett rör med vakuum. Den viktiga skillnaden är den mycket höga accelerationen i början som kan ses som en nackdel gentemot denna konkurrent men där en riktigt bra design av stolen kan vända detta nästan till en fördel.

 

 

HUR HÄNGER DESIGN IHOP MED ANNAT TEKNISKT ARBETE?

bildomdesign

Posted in Uncategorized | Leave a comment